České Radiokomunikace


Firemní kultura

Věnujeme velkou pozornost utváření naší firemní kultury a jejímu uplatňování v každodenní praxi, a to nejen v přístupu k našim zákazníkům, ale i v tom, jak přistupujeme jeden k druhému v rámci firmy.

Základním kamenem jsou naše hodnoty. Ty definují obecné etické principy, kterými se jako firma řídíme a jejichž následování nám pomáhá dosahovat vytyčených cílů.

Existuje mnoho pohledů na firemní hodnoty. My jsme se rozhodli zaměřit na ty, které podtrhují naši touhu po dynamičnosti, entuziasmu a odpovědnosti za slova a činy.

Základní firemní hodnoty jsou:

 • Orientace na zákazníka

  Spokojenost zákazníka je prioritou pro každého z nás. Je naší snahou přinášet zákazníkům očekávanou hodnotu a budovat s nimi silné a dlouhodobé vztahy.
 • Zodpovědnost a profesionalita

  Jsme zodpovědní za své výsledky, jednání a vystupování, jako jednotlivci i jako tým. Každou činnost vykonáváme odborně, pečlivě a odpovědně, s důrazem na maximální efektivitu. Pracujeme naplno a je-li třeba, jsme vždy připraveni udělat krok navíc, abychom zaručili excelentní výsledek.
 • Integrita

  Každý z nás je ve svém jednání vázán základními etickými a morálními principy, čestností a dodržováním interních pravidel firmy. Podporujeme otevřenou a přímou komunikaci.
 • Zapálení

  Hledáme způsoby, jak věci řešit rychleji, kvalitněji a chytřeji. Prosazujeme nové nápady, myšlenky a názory, které nás posunou dál.
 • Týmový duch

  Každý z nás zastává ve firmě konkrétní roli, ale všichni usilujeme o stejný cíl. Vzájemně se doplňujeme a uvědomujeme si, že cíle dosáhneme, pouze budeme-li fungovat společně jako jeden tým.

Pevně věříme, že pokud budeme zapálení, otevření, budeme mít soutěživého ducha a budeme cítit zodpovědnost, pak jsme na nejlepší cestě naplnit naše společné firemní cíle.

Nabízíme vám

Benefity

Kvalitně odvedenou práci dokážeme ocenit. Pro naše zaměstnance máme připravenou širokou paletu nadstandardních výhod.

Více informací

Firemní kultura

Věnujeme velkou pozornost utváření naší firemní kultury a jejímu uplatňování v každodenní práci a to nejen v přístupu k našim zákazníkům, ale i v tom, jak přistupujeme jeden k druhému v rámci firmy.

Více informací

Rozvoj a vzdělávání

Víme, že hlavním zdrojem prosperity společnosti a jejího dalšího rozvoje jsou zaměstnanci. Proto věnujeme náležitou pozornost a péči neustálému zvyšování odborné kvalifikace všech členů týmu.

Více informací