České Radiokomunikace


O nás

Kdo jsme?

Naše poslání

Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje našim zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.
Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které našim zákazníkům přinášejí hodnotu.


Mezinárodní zázemí

100% vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je skupina infrastrukturních fondů Macquarie Infrastructure Funds, která patří mezi významné správce světových aktiv. Působí v 16 zemích a spravuje fondy s aktivy v hodnotě €69 miliard včetně 100 společností podnikajících v oblasti infrastruktury.

Čím se zabýváme

Telekomunikace

Vaše pobočky propojíme do firemní sítě spolehlivě a s garantovanými parametry vysoké dostupnosti a naše profesionální hlasové služby vám usnadní komunikaci se zákazníky i uvnitř firmy.

ICT řešení

Využijte naše cloudové řešení a bez investic do vlastního hardware získejte potřebnou výpočetní kapacitu nebo umístěte vlastní telekomunikační a IT zařízení do našich datových center.

Velkoobchodní služby

Služby určené zejména telekomunikačním operátorům, poskytovatelům telekomunikačních řešení a systémovým integrátorům.

TV a rozhlasové vysílání

Zajistíme šíření a přenos televizního či rádiového vysílání pomocí naší rozsáhlé sítě vysílačů.

Historie

1963

Založení společnosti Správa radiokomunikací

1994

Transformace na akciovou společnost České Radiokomunikace a.s.

1996

Ve spolupráci s Deutsche Telekom zakládáme T-Mobile CZ

2006

Zahajujeme národní proces digitalizace TV vysílání

2008

Dokončujeme výstavbu optické sítě

2009

Prodáváme maloobchodní část telekomunikační divize společnosti T-Mobile

2010

Akvizice Czech Digital Group, provozovatele MUX 3

2011

Investiční skupina Macquarie Infrastructure Funds získává 100% podíl ve společnosti

2011

Úspěšně dokončujeme proces digitalizace TV vysílání

2011

Uvedením služeb Smart Cloud vstupujeme na trh ICT služeb

2012

Zahajujeme testování TV vysílání ve vysokém rozlišení (HD TV)

2012

Otevíráme datové centrum DC TOWER

2014

Zahajujeme pilotní vysílání digitálního rozhlasu ve III. pásmu v Praze a středních Čechách

Pomáháme pomáhat

Dejme dětem šanci o.p.s. poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména v posledních letech jejich pobytu v dětském domově, při jeho opouštění a v začátcích samostatného života.

V rámci projektu "Pomoz mi do života..." jsme podpořili finančním darem šest studentů středních škol. Byli to Denisa, Vendula, Patrik, Daniel, Matěj a Ladislav. Darovaný příspěvek jim pomůže pokrýt cestovní náklady, ubytování na internátě, školní pomůcky a dostanou také prospěchové stipendium.

Nadání a dovednosti o.p.s. pomáhá se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Poskytuje dětem kariérové poradenství, např. aby dokázali napsat životopis a byli připraveni na pracovní pohovor. Organizuje také exkurze do firem nebo stínování vybrané profese.

Pozvali jsme studenty na exkurzi do naší společnosti a na TV vysílač Ještěd. Zároveň jsme věnovali finanční dar, který bude využit na konkrétní účely při začleňování studentů do reálného života.

ISO politika

Jsme držitelem certifikátů:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Politika společnosti